Täidame tellimusi ka telefoni, chati ja meili teel E-L kell 10.00-21.00, P kell 10.00-19.00

 

Veebikeskkonna eliksiir.ee kasutustingimused

 

1. ÜLDIST

1.1. Kasutustingimused (edaspidi Kasutustingimused) reguleerivad internetiaadressil www.eliksiir.ee asuva veebilehe (edaspidi Veebileht) kasutamise ja selle kaudu pakutava kauba (edaspidi Kaup) müügitingimusi. Veebilehe külastaja (edaspidi Klient) nõustub Veebilehte kasutades ja Kaupa ostes Kasutustingimustega.

1.2. Veebilehe omanikuks ja haldajaks on Bioteek OÜ (edaspidi Eliksiir), aadress Kadaka tee 4, Tallinn, e-post jarve@biotheka.ee

1.3. Klient saab Veebilehe kaudu osta Veebilehel pakutavaid Kaupu.

1.4. Kliendiks saavad olla kõik täisealised füüsilised ja juriidilised isikud.

1.5. Kauba ostmiseks Veebilehelt peab Klient täitma ja kinnitama registreerimisvormi. Klient tagab, et:

1.5.1. kõik tema esitatud andmed ja antud kinnitused on õiged;

1.5.2. ta on täielikult teovõimeline füüsiline isik (vähemalt 18-aastane) või tal on kõik õigused ja volitused Kliendi nimel Kauba ostmiseks. Kliendi ja Kliendi esindaja kinnituste õigsust eeldatakse ja Eliksiir ei ole kohustatud neid kontrollima.

1.6. Veebilehel esitatud informatsiooni ja materjalide kasutamise ja avaldamise õigus kuulub Eliksiirile.

1.7. Veebileht sisaldab linke kolmandate isikute veebilehtedele, mille omanik ei ole Eliksiir. Lingitud materjalidele klikkides lahkub Klient Veebilehelt ja lingitud veebilehe kasutamisele võivad kehtida tingimused, mis ei laiene Veebilehe kasutamisele Kliendi poolt. Eliksiir ei oma kontrolli lingitud veebilehtede üle, vastuta nende kasutamise ega nendel sisalduva teabe õigsuse eest.

2. KAUBA OSTMINE VEEBILEHELT

Ostukorv ja tellimuse vormistamine.

2.1. Kliendi ostukorv (edaspidi Ostukorv) luuakse hetkel, kui ta on klikkinud nupule “Lisa ostukorvi.” Kauba ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.

2.2. Klient saab muuta Ostukorvis olevate Kaupade kogust ning neid vajadusel Ostukorvist eemaldada.

2.3. Ostukorvis olevad Kaubad on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.

2.4. Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nupule „Vormista ost”. Peale ostu vormistamist saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt tellimuse kinnitus.

2.5. Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase tasumise- ja Kauba transpordi viisi. Tellimuses esitatud kontaktandmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta transport ja vahel ka võimalikud lisakulutused.

Tellitud Kauba eest tasumine.

2.6. Klient saab Kauba eest tasuda pankade pangalinkide kaudu, krediitkaardiga või ettemaksuarve alusel (mis saadetakse Kliendi soovil tema e-posti aadressile).

2.7. Veebilehelt Kaupa ostes saab tasuda järgmiste Eesti pankade pangalinkide vahendusel: Swedbank, SEB Pank, Luminor, LHV, Coop Pank ja Pocopay. Samuti on võimalik tasuda Visa ja MasterCard deebet- ja krediitkaardiga.

2.8. Kui Klient soovib tasumiseks ettemaksuarvet, tuleb võtta ühendust Eliksiiri e-posti aadressil jarve@biotheka.ee. Makselahenduste osas teeb Eliksiir koostööd Maksekeskus AS-iga.

Transpordiviisid, -tingimused ja -aeg.

2.9. Täpsem informatsioon Kauba transpordiviiside, -tingimuste, -aja ja -hindade kohta on toodud juhendi “Transport” all.

 

3. HINNAKIRI

3.1. Veebilehel pakutava Kauba hind on toodud eurodes, ilma transpordikuluta (v.a juhul, kui Veebilehel on teisiti väljendatud).

3.2. Kõik Veebilehel toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

3.3 PÜSIKLIENDI STAATUS

3.3.1. Kõik Eliksiiri püsikliendid saavad toodete tavahinnast 5% soodustuse.

3.3.2. Püsikliendi staatuse saamiseks tuleb registreeruda lehel kasutajaks ja olla uudiskirja tellija.

3.3.3. Püsikliendi soodustuse saamiseks on vaja lehel sisse logida. Soodustus arvutatakse sisse loginud kasutajatele ostukorvis ja kassas automaatselt.

 

4. KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Klient kohustub kasutama Veebilehte ainult Kasutustingimustes toodud eesmärgil. Kliendil on keelatud kasutada Veebilehte ebaseaduslikeks tehinguteks ja/või pettuseks.

4.2. Klient kohustub tasuma Kauba eest pakkumises toodud hinna.

4.3. Klient tagab, et Veebilehe kasutamisel Kliendi poolt sisestatud andmed ja Kliendi kontaktandmed (nimi, telefoninumber, elektronposti aadress jne) on tõesed, täielikud ja ajakohased.

4.4. Klient kohustub hoidma Veebilehe kasutamiseks antud kasutajatunnust ja salasõna nii, et need ei satuks kolmandate isikute kätte, välja arvatud juhul, kui Klient on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Veebilehe kasutamisel ja Kaupade ostmisel.

4.5. Klient informeerib Eliksiiri viivitamatult kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Kliendi poolt Veebilehe Kliendiks registreerumisel esitatud andmete ja asjaoludega.

4.6. Klient kohustub viivitamatult informeerima Eliksiiri Veebilehe kasutamiseks antud kasutajatunnuse ja/või salasõna kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

 

5. ELIKSIIRI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Eliksiir võib Kasutustingimusi ja Veebilehel pakutava Kauba hinda, müügitingimusi ja muud teavet igal ajal vastavalt oma äranägemisele muuta, täiendada, asendada või kustutada.

5.2. Kasutustingimuste, Kauba hinna ja muu teabe muudatused ning täiendused jõustuvad muudatuste tegemise momendist Veebilehel. Kui Klient edastas oma tellimuse enne muudatuse jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või Kasutustingimustes on ette nähtud teisiti.

5.3. Eliksiiril on õigus piirata või tühistada Kliendi Veebilehe kasutamise õigus, sh sulgeda tema kasutajakonto ning mitte võimaldada tal uuesti Kliendiks registreeruda juhul, kui Klient rikub Kasutustingimusi või neist tulenevaid kohustusi, kui ta on esitanud väära või eksitavat informatsiooni või käitub muul moel pahausklikult.

 

6. TELLIMUSE TÜHISTAMINE, KAUBA JA RAHA TAGASTAMINE

​​6.1. Kui Kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see Eliksiirile tagastada 15 päeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Kliendil on sama tähtaja jooksul õigus mittesobiv Kaup ka samaväärse Kauba vastu vahetada.

6.2. Kauba tagastamise või vahetamise soovi korral tuleb Kliendil edastada vastavasisuline taotlus oma andmete ja arvelduskonto numbriga Eliksiiri e-posti aadressile jarve@biotheka.ee.

6.3. Kauba tagastamise või vahetamise korral saadab Klient Eliksiirile Kauba tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 15 päeva möödumisel vastava avalduse tegemisest, v.a juhul kui Eliksiir ja Klient lepivad teisiti kokku. Tagastatav Kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.

6.4. Eliksiir kannab raha tagastatud Kauba eest tagasi Kliendi arvelduskontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates Kauba kättesaamisest Eliksiiri poolt. Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud kannab Klient.

 

7. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

7.1. Eliksiir töötleb Kliendi isikuandmeid Kliendi poolt tehtud ostutellimuste täitmiseks.

7.2. Lisaks töötleb Eliksiir Kliendi isikuandmeid kommertsteadaannete, reklaammaterjalide ning Eliksiiri pakutavate Kaupade ja tegevuse kohta info edastamiseks, kui Klient on selleks soovi avaldanud.

7.3. Eliksiir kogub ja salvestab Kliendi isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis. Eliksiiril on õigus säilitada Kliendi isikuandmeid ajavahemikul, mis on vajalik Veebilehel avaldatud pakkumistest tulenevate kohustuste täitmiseks.

7.4. Eliksiiril on õigus Kliendi isikuandmeid edastada Eliksiiri poolt valitud kolmandatele isikutele, kes on seotud ostutehingu täitmisega (nt kullerteenuse pakkuja, postiasutus).

7.5. Kliendil on õigus teada, millised andmed Eliksiir andmebaasis tema kohta sisalduvad, esitades vastava järelepärimise Veebilehel toodud Eliksiiri e-posti aadressil. Kliendil on õigus enda isikuandmeid muuta ja parandada.

7.6. Kliendil on õigus nõusolek isikuandmete töötlemiseks Eliksiiri poolt igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Selleks esitab Klient vastavasisulise avalduse Veebilehel toodud Eliksiiri e-posti aadressile. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

 

8. AUTORIÕIGUSED JA KÜPSISTE (COOKIES) KASUTAMINE

8.1. Kogu Veebilehel sisalduv informatsioon, sealhulgas Veebilehe kujundus ja tarkvara on kaitstud autoriõigustega vastavalt autoriõiguse seadusele. Kõik autoriõigused Veebilehel esitatud materjalidele kuuluvad Eliksiirile või on Eliksiirile antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist Veebilehel.

8.2. Veebilehel sisalduvat informatsiooni võib kasutada ainult mitteärilistel eesmärkidel ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Eliksiiri eelneva kirjaliku loata on keelatud.

8.3. Küpsiseid (Cookies) kasutatakse Veebilehel, et pakkuda paremat kasutajakogemust. Küpsised võimaldavad Eliksiiri veebiserveritel Kliente ära tunda ja kohandada Veebilehe sisu automaatselt nii, et see sobiks Kliendi vajadustega, kui Klient Veebilehte külastab. Küpsiste kasutamine teeb Kliendi vajaduste äratundmise lihtsamaks. Need annavad kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada Veebilehe toimivust.

8.4. Klient loetakse küpsistega nõustunuks, kui Kliendi veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Kui Klient küpsistega ei nõustu, võivad mitmed Veebilehe funktsioonid olla piiratud.

8.5. Klient saab alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitsejas lubada või mitte. Kui Klient küpsiseid ei soovi, võib seadistada oma veebilehitseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab Kliendile iga kord, kui Veebileht palub luba küpsiste lisamiseks.

 

9. KAUBA MITTEVASTAVUS MÜÜGITINGIMUSTELE JA VASTUTUS

9.1. Veebilehel pakutava Kauba müügitingimustele mittevastavuse korral tuleb Kliendil esitada pretensioon Eliksiiri e-posti aadressile info@biotheka.ee ning pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja Kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. 9.2. Klient peab esitama pretensiooni 15 päeva jooksul alates Kauba vastuvõtmisest. Eliksiir vaatab pretensioonid läbi ja vastab Kliendile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9.3. Eliksiir vastutab Kliendi ees Eliksiiri poolt Kasutustingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.4. Klient vastutab Eliksiiri ees Kliendi poolt Kasutustingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.5. Eliksiir ei vastuta Kauba kahjustumise eest, mis on tekkinud Kliendi süül või Kliendi hoolimatuse tõttu, defektide eest, mis on tekkinud Kauba mittesihipärase kasutamise tagajärjel ega Kauba transpordil tekkinud kahjustuste korral.

9.6. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta Kasutustingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

 

10. MUUD TINGIMUSED

10.1. Kõikide teadete ja informatsiooni edastamine Eliksiirilt Kliendile toimub elektroonilises vormis Kliendi poolt konto registreerimisel sisestatud kontaktandmete kaudu. Kõikide teadete ja informatsiooni edastamine Kliendilt Eliksiirile toimub Veebilehel avaldatud kontaktandmete kaudu.

10.2. Kui mõni Kasutustingimuste säte osutub vastuolus olevaks seaduse sätetega, ei muuda see kehtetuks teisi Kasutustingimuste sätteid. Sellisel juhul kohaldatakse kehtetu sätte asemel seaduses sätestatut.

10.3. Kasutustingimused kehtivad alates Veebilehel Kasutustingimustega nõustumisest Kliendi poolt ja kehtivad Kliendi ja Eliksiiri vahel Kasutustingimustes reguleeritud õigussuhte kehtivuse ajal.

10.4. Veebilehe kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kliendi ja Eliksiiri vahel kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

10.5. Veebilehe kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Klient ja Eliksiir lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

10.6. Kui vaidlusi ei ole võimalik läbirääkimiste teel lahendada, on tarbijast Kliendil võimalik pöörduda nõu ja selgituste saamiseks ka Tarbijakaitseameti (asukoht Pronksi 12, Tallinn 10117, www.tarbijakaitseamet.ee) poole või anda vaidlus lahendada Tarbijakaitseameti juures tegutsevale Tarbijavaidluste komisjonile. Tarbijavaidluste komisjonile võib kaebuse esitada ka internetipõhise vaidluste lahendamise keskkonna kaudu internetiaadressilt http://ec.europa.eu/odr, komisjoni menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil www.tarbijakaitseamet.ee.